Курс по разговорен английски за възрастни

Събираме група за разговорен английски за възрастни. Подходящо е за хора на които им трябва за пътувания, бизнес срещи или за служебна комуникация. При записани 5 души обучението започва.

Модерен подход в педагогиката

Ключът към успеха е да бъдеш предразположен да помагаш. хубавото е че това може да се научи. Учителите са хора, които винаги се опитват да се самоусъвършенстват и да дават най-доброто от себе си, за да научат своите ученици на полезни за тях знания и умения. Всичко това зависи от желанието на учителите да учат. Самоусъвършенстването е процес обвързан с постоянно учене, съпричастност и грижа към другите и настояване въпреки всички и всичко. Съпричастността е основата на успеха в педагогиката. Тя се дели на три вида: познавателна съпричастност, емоционална съпричастност, загриженост, всяка от които включва отделна група от мозъчната верига.
1. Познавателна(когнитивна) съпричастност- отнася се до разбирането на това как хората мислят, какви са техните възприятия за света и останалите, какви са техните модели и т.н. Разбирайки всичко това учителят „облича“ информацията която трябва да предаде на ученика с думи, които най-лесно биват разбрани от ученикът.
2. Емоционалната съпричастност- отнася се до връзката на учител и ученик/ци на ментално ниво. По-този начин учителят оценява и усеща емоционалното състояние на ученикът в различните моменти, което придава задълбоченост на отношенията им , от която ученикът се чувства по- спокоен, което от своя страна води до по добри резултати в представянето му/и.
Първите два вида са важни, защото те са ключът към сближаване с всички хора като цяло. Третият вид съпричастност се нарича загриженост.
3. Загриженост- отнася се до самият акт на съпричастност. Реални действия ориентирани към учениците, грижата на педагогът към нейните или неговите ученици. Любезното и сърдечно отношение на педагозите винаги се радва на одобрение от страна на ученици и родители. Учениците възприемат този маниер на добрина, сърдечност и загриженост към другите. Класна стая с такава атмосфера дава по- голям стимул на учителите да работят, както и повече стимул на учениците да учат.
За записване и курсове по английски език в Сливен, се обадете на предоставения телефон. Благодаря предварително.

Езикова култура

Вероятно си задавате въпросите „Защо да изучавам чужд език“ или „Защо ми е да чета книги и да пиша“. От доста години в нашето общество битува мнението,че ученето, четенето, писането и други занимания изискващи мисловна дейност не са предпоставка за успех. Промяната в ценностите на хората, доведе и до понижаване на езиковата им култура. Бяха въведени различни символи с които се изместиха правилните начини на изразяване. Изучаването и правилното изразяване на собствения ни, както и на чужд език е един от най-лесните начини да подобрим уменията си при общуване, да успеем да получим и предадем полезна за нас информация, която може да ни вдъхнови да постигнем нещо повече в живота си. Изучаването и курсовете по английски език ни помага да черпим информация от източници от целия свят. Имайки достъп и разбирайки тези безкрайни източници, ние имаме предимство и сме една крачка пред останалите, което е предпоставка за обществен, личностен, духовен и икономически растеж. Курсове по английски език в Сливен могат да бъдат посещавани не само от ученици и студенти, но и от възрастни, които се стремят към самоусъвършенстване и развитие. Езиковата култура се гради и развива през целия ни живот. Започва още в най-ранна детска възраст и продължава до дълбоки старини. Древните са казали че който постоянно учи и се развива, той не остарява никога. Езиковата култура представлява тежка преграда в процеса на човешкото развитие, зависи само от нас , дали ще успеем да я преодолеем. Необходимите мерки са: четене, писане,постоянно любопитство и силно желание за лично и духовно усъвършенстване.

Честит първи учебен ден!

Английски езиков и изпитен център „Study English in Sliven“ поздравява всички ученици и студенти, и им желае успешна учебна и академична година!
Желаем здраве, дълголетие и стоманени нерви на всички учители, преподаватели, и родители!

Децата на 21 век-2част

В продължение на предишната публикация искам да отбележа че проучването „Децата на 21 век“ не цели само и единствено да посочи видните промени в поведението, и ежедневието на децата. То има за цел да акцентира върху днешната ситуация и да открие начините с които да се приспособим към съвремието, без да се отклоняваме кардинално от общоприетите норми с които всички сме отраснали. Децата днес са и биват поощрявани да бъдат ярки индивидуалности с надеждата че така ще покажат и развият потенциала си. В същото време общество съставено от изявени индивидуалности и тежки характери поощрявани от родителите и възпитателите си несъмнено е обречено на позволявам си да използвам думата „регрес“. Някои от решенията които се открояват и се доказват във времето са:
1. Непрекъснато обучение на учителите относно най- новите проучвания и резултати в науката и конкретно в дисциплините, които те преподават.
2. Споделяйки опита си в тази сфера, държавите и съответните управляващи образованието контролни, и ръководни органи имат възможност да се поучат от вече извършени промени, и нововъведения от други, и така да се възползват от успешните практики в чужбина.
3. Близка връзка и работа заедно с родителите, с които да се опитаме да изградим навици, дисциплина и да им внушим колективен дух. Защото хората от самото Начало живеят и работят заедно, индивидуалните опити и труд не са дотолкова резултатни, колкото са опитите и трудът на групата. Много по-вероятно е да постигнем успех полагайки общи усилия, отколкото да прехвърляме отговорността и да обвиняваме само учителите, или само родителите.
Ако някой от Вас има какво да допълни. или иска да изрази съгласие, или несъгласие с написаното по-горе, моля да го направи без никакви колебания.

Децата на 21век

Всички държави и общества се развиват и повишен брой по-образовани родители се застъпват за децата си, и играят важна роля в тяхното обучение. Все повече деца израстват в различни, или нетрадиционни семейства. С разпространението на мобилните телефони контакта и въздействието на връстниците върху децата продължава много извън рамките на училището. По редица показатели животът на учениците се е подобрил, като: по-добро здравеопазване, по- голяма обществена сигурност, повече подкрепа за тяхното душевно и физическо развитие. В същото време обаче модерният свят причинява нов стрес и напрежение. Децата и юношите постоянно биват притискани да вършат повече и повече. Докладите отбелязват по високи нива на стрес и недостиг на сън. Същите нови технологии, които помагат на родители и деца да имат постоянна връзка, предлагат нови рискове, например: дават възможност децата да бъдат тормозени от недобросъвестни връстници и дори възрастни. Което означава че децата са застрашени не само в училищния двор, но и в дома си. Тези трансформации се случват по време на все по повишаващите се нива на неравенство между държавите, както и в самите държави. Образованието е повлияно от тези промени и може от своя страна да повлияе на всички сфери на живота.

Уроци за напреднали 20

Обща таблица на глаголните времена в английския. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Уроци за напреднали 19

Перфектни продължителни времена в английския език. Вижте снимката! За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Иновации и технологии в образованието(ефимеризация)- II част

В продължение на последната статия искам да добавя, че технологиите добавят количествата в нашият живот, а ние трябва да се научим да добавяме качеството. Използвайки вродените си качества, като: човечност, състрадателност, толерантност, уважение точно тези са нещата върху които трябва да се концентрираме и развиваме по-време на възпитанието и образованието на деца. В същото време те трябва да се научат да бъдат отговорни, внимателни към себе си и останалите , и не на последно място да бъдат предприемчиви, но и самодисциплинирани. Не само да събират знания, но в същото време да ги анализират и да се осмеляват да намират практическо приложение на усвоените знания и умения. Защото, както знаем младите хора винаги са били носители на новото на необходимия за прогреса на човечеството бунт и несъгласие с установените норми и правила. Затова по-време на тяхното обучение ние трябва да им дадем възможност да покажат, развият и усъвършенстват способностите , и възможностите си.Само така, използвайки напредналите технологии, които успешно ще заместват общата работа на пазара на труда, хората ще имат възможността да започнат да работят по ефективно за личното си развитие и за цялостното развитие на обществото, посредством иновативното мислене и енергията на младите хора. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Автор: Антон Йорданов