Модерен подход в педагогиката

Ключът към успеха е да бъдеш предразположен да помагаш. хубавото е че това може да се научи. Учителите са хора, които винаги се опитват да се самоусъвършенстват и да дават най-доброто от себе си, за да научат своите ученици на полезни за тях знания и умения. Всичко това зависи от желанието на учителите да учат. Самоусъвършенстването е процес обвързан с постоянно учене, съпричастност и грижа към другите и настояване въпреки всички и всичко. Съпричастността е основата на успеха в педагогиката. Тя се дели на три вида: познавателна съпричастност, емоционална съпричастност, загриженост, всяка от които включва отделна група от мозъчната верига.
1. Познавателна(когнитивна) съпричастност- отнася се до разбирането на това как хората мислят, какви са техните възприятия за света и останалите, какви са техните модели и т.н. Разбирайки всичко това учителят „облича“ информацията която трябва да предаде на ученика с думи, които най-лесно биват разбрани от ученикът.
2. Емоционалната съпричастност- отнася се до връзката на учител и ученик/ци на ментално ниво. По-този начин учителят оценява и усеща емоционалното състояние на ученикът в различните моменти, което придава задълбоченост на отношенията им , от която ученикът се чувства по- спокоен, което от своя страна води до по добри резултати в представянето му/и.
Първите два вида са важни, защото те са ключът към сближаване с всички хора като цяло. Третият вид съпричастност се нарича загриженост.
3. Загриженост- отнася се до самият акт на съпричастност. Реални действия ориентирани към учениците, грижата на педагогът към нейните или неговите ученици. Любезното и сърдечно отношение на педагозите винаги се радва на одобрение от страна на ученици и родители. Учениците възприемат този маниер на добрина, сърдечност и загриженост към другите. Класна стая с такава атмосфера дава по- голям стимул на учителите да работят, както и повече стимул на учениците да учат.
За записване и курсове по английски език в Сливен, се обадете на предоставения телефон. Благодаря предварително.

Езикова култура

Вероятно си задавате въпросите „Защо да изучавам чужд език“ или „Защо ми е да чета книги и да пиша“. От доста години в нашето общество битува мнението,че ученето, четенето, писането и други занимания изискващи мисловна дейност не са предпоставка за успех. Промяната в ценностите на хората, доведе и до понижаване на езиковата им култура. Бяха въведени различни символи с които се изместиха правилните начини на изразяване. Изучаването и правилното изразяване на собствения ни, както и на чужд език е един от най-лесните начини да подобрим уменията си при общуване, да успеем да получим и предадем полезна за нас информация, която може да ни вдъхнови да постигнем нещо повече в живота си. Изучаването и курсовете по английски език ни помага да черпим информация от източници от целия свят. Имайки достъп и разбирайки тези безкрайни източници, ние имаме предимство и сме една крачка пред останалите, което е предпоставка за обществен, личностен, духовен и икономически растеж. Курсове по английски език в Сливен могат да бъдат посещавани не само от ученици и студенти, но и от възрастни, които се стремят към самоусъвършенстване и развитие. Езиковата култура се гради и развива през целия ни живот. Започва още в най-ранна детска възраст и продължава до дълбоки старини. Древните са казали че който постоянно учи и се развива, той не остарява никога. Езиковата култура представлява тежка преграда в процеса на човешкото развитие, зависи само от нас , дали ще успеем да я преодолеем. Необходимите мерки са: четене, писане,постоянно любопитство и силно желание за лично и духовно усъвършенстване.

Честит първи учебен ден!

Английски езиков и изпитен център „Study English in Sliven“ поздравява всички ученици и студенти, и им желае успешна учебна и академична година!
Желаем здраве, дълголетие и стоманени нерви на всички учители, преподаватели, и родители!

Децата на 21 век-2част

В продължение на предишната публикация искам да отбележа че проучването „Децата на 21 век“ не цели само и единствено да посочи видните промени в поведението, и ежедневието на децата. То има за цел да акцентира върху днешната ситуация и да открие начините с които да се приспособим към съвремието, без да се отклоняваме кардинално от общоприетите норми с които всички сме отраснали. Децата днес са и биват поощрявани да бъдат ярки индивидуалности с надеждата че така ще покажат и развият потенциала си. В същото време общество съставено от изявени индивидуалности и тежки характери поощрявани от родителите и възпитателите си несъмнено е обречено на позволявам си да използвам думата „регрес“. Някои от решенията които се открояват и се доказват във времето са:
1. Непрекъснато обучение на учителите относно най- новите проучвания и резултати в науката и конкретно в дисциплините, които те преподават.
2. Споделяйки опита си в тази сфера, държавите и съответните управляващи образованието контролни, и ръководни органи имат възможност да се поучат от вече извършени промени, и нововъведения от други, и така да се възползват от успешните практики в чужбина.
3. Близка връзка и работа заедно с родителите, с които да се опитаме да изградим навици, дисциплина и да им внушим колективен дух. Защото хората от самото Начало живеят и работят заедно, индивидуалните опити и труд не са дотолкова резултатни, колкото са опитите и трудът на групата. Много по-вероятно е да постигнем успех полагайки общи усилия, отколкото да прехвърляме отговорността и да обвиняваме само учителите, или само родителите.
Ако някой от Вас има какво да допълни. или иска да изрази съгласие, или несъгласие с написаното по-горе, моля да го направи без никакви колебания.

Децата на 21век

Всички държави и общества се развиват и повишен брой по-образовани родители се застъпват за децата си, и играят важна роля в тяхното обучение. Все повече деца израстват в различни, или нетрадиционни семейства. С разпространението на мобилните телефони контакта и въздействието на връстниците върху децата продължава много извън рамките на училището. По редица показатели животът на учениците се е подобрил, като: по-добро здравеопазване, по- голяма обществена сигурност, повече подкрепа за тяхното душевно и физическо развитие. В същото време обаче модерният свят причинява нов стрес и напрежение. Децата и юношите постоянно биват притискани да вършат повече и повече. Докладите отбелязват по високи нива на стрес и недостиг на сън. Същите нови технологии, които помагат на родители и деца да имат постоянна връзка, предлагат нови рискове, например: дават възможност децата да бъдат тормозени от недобросъвестни връстници и дори възрастни. Което означава че децата са застрашени не само в училищния двор, но и в дома си. Тези трансформации се случват по време на все по повишаващите се нива на неравенство между държавите, както и в самите държави. Образованието е повлияно от тези промени и може от своя страна да повлияе на всички сфери на живота.

Уроци за напреднали 20

Обща таблица на глаголните времена в английския. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Уроци за напреднали 19

Перфектни продължителни времена в английския език. Вижте снимката! За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Иновации и технологии в образованието(ефимеризация)- II част

В продължение на последната статия искам да добавя, че технологиите добавят количествата в нашият живот, а ние трябва да се научим да добавяме качеството. Използвайки вродените си качества, като: човечност, състрадателност, толерантност, уважение точно тези са нещата върху които трябва да се концентрираме и развиваме по-време на възпитанието и образованието на деца. В същото време те трябва да се научат да бъдат отговорни, внимателни към себе си и останалите , и не на последно място да бъдат предприемчиви, но и самодисциплинирани. Не само да събират знания, но в същото време да ги анализират и да се осмеляват да намират практическо приложение на усвоените знания и умения. Защото, както знаем младите хора винаги са били носители на новото на необходимия за прогреса на човечеството бунт и несъгласие с установените норми и правила. Затова по-време на тяхното обучение ние трябва да им дадем възможност да покажат, развият и усъвършенстват способностите , и възможностите си.Само така, използвайки напредналите технологии, които успешно ще заместват общата работа на пазара на труда, хората ще имат възможността да започнат да работят по ефективно за личното си развитие и за цялостното развитие на обществото, посредством иновативното мислене и енергията на младите хора. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Автор: Антон Йорданов

Иновации и технологии в образованието(ефимеризация)

Терминът ефимеризация е въведен за пръв път от американският архитект, автор, откривател и футурист Ричард Фулър. Най-общото тълкувание на този термин е възможността на технологичния напредък да постига повече и повече с по-малко и по-малко(енергия, усилия, ресурси, средства), докато не успеем да постигаме и правим всичко с нищо. Това е ускорено повишаване в ефективността на постиженията на повече и повече продукция( стоки, услуги, информация и т.н.), докато влагаме по-малко и по-малко(усилия,време, ресурси и т.н.). Прозрението на Фулър било , че „ефимеризацията“, ще доведе до постоянно повишаващи се стандарти на живот и постоянно нарастващо население, въпреки ограничените ресурси. Тази концепция била приветствана от тези, които отричали Малтусианската философия. Опитваме се да използваме този модел и в образованието и възпитанието на ученици и студенти, защото ако желаем бъдещ икономически и социален растеж, ние трябва да преосмислим нашия подход към възпитанието и образованието. Много пуритани-педагози биха изразили бурно недоверието, несъгласието, дори възмущението и от тази идея. Но ако погледнем назад в историята ще видим забележителният напредък във всички аспекти на живота постигнати от технологиите, напр. първият компютър е бил с размерите на стая, докато сега спокойно се побира в джоб и е далеч по- функционален под формата на смартфон, което е един от най- явните примери на ефимеризация. С напредъкът на компютърните технологии днес пред обществото вече се намират невронните мрежи, дълбокото изучаване и изкуственият интелект. С напредъкът на технологиите и все по-обширното трениране и обучение на компютри и роботи, все по- малко хора ще са необходими за професии, като туристически агенти, оператори, застрахователи, секретари и други които изискват общи познания(компютрите вече ще бъдат тренирани и обучени да вземат правилните решения сами). Добрата новина е че ще има повишено търсене на специалисти, които ще създават решения за проблемите на хората в световен мащаб. Това вече се прави днес от учени, изобретатели и проучватели, учители, физици, химици и всички други които се занимават с която и да е, но конкретна научна сфера. Добрата новина е че за добро или лошо световните проблеми са с неограничен брой, така че винаги може да се търси решение на проблем или подобряване на конкретна ситуация. Така че винаги ще има работа за тези които могат да решават истински проблеми, затова че ако приемем тази прогноза за бъдещето остава въпросът как да се подготвим за това, което предстои и ще трябва реалистично да признаем пред себе си че никой няма да наеме никой заради това което знае( защото Гугъл знае много повече). Така че общите знания сами по себе си вече няма да бъдат толкова важни. Това което ще ни направи конкурентноспособни е умението да прилагаме знанията. Хората които умеят да прилагат знанията ще бъдат с предимство пред останалите. Днешната масова форма на образованието е учители/лектори изправени пред ученици/ студенти, или друга аудитория опитвайки се да прехвърлят собствените си знания в главите на седящите срещу тях хора, което определено не е най-доброто и правилно прекарано време( по мое мнение си е чисто прахосано време). Все пак има университети, където информацията се предава по електронен път на студентите и след това по-време на лекцията на тях им биват раздавани различни казуси върху които да разсъждават и да достигнат до общо решение и изводи. По-този начин те се научават едновременно да не пилеят времето си, като си прочитат и научават урока в къщи, после те развиват аналитичното си мислене и накрая подобряват работата си в екип. Такъв тип ученици/студенти ще са по склонни да намират решения за многобройните и разнообразни проблеми, отколкото тези учещи по сегашният масов, традиционен и очевидно неефективен за съвремието, както и за бъдещето ни модел. Подготовката на специалисти обучени да реагират и максимално бързо да проектират модели за решаване на различни проблеми би трябвало да е основен приоритет на образователните институции.
Следва продължение…………. За курсове по английски език си запазете час по телефона.
Автор: Антон Йорданов