Дистанционно обучение

На вниманието на всички заинтересувани ученици и студенти.

Предлагаме Ви онлайн обучение по английски език. Обучението се провежда в специални виртуални класни стаи в няколко платформи. Достъпът за които ще получите, когато заявите желанието си да се включите в онлайн обучението. Курсовете включват упражнения, които развиват Вашите компетентности при четене, слушане, писане и говорене по всички нива на английския език. С нетърпение очакваме да изтече срокът на извънредното положение и да продължим курсовете на място в школата. Разбира се и след това всички участници в курсовете по англиски в Сливен, ще продължат да имат свободен достъп до електронните ресурси и материали.

Обучения по английски на фирми

Предлагаме обучения по бизнес английски на фирми, организации, ведомства и други заинтересовани лица и структури, които желаят да повишат езиковата си компетентност и да бъдат по- конкурентноспособн на търговските и промишлени пазари. Курсът включва изучаване на специфична терминология, усъвършенстване на вашите комуникативни умения, особено при водене на бизнес кореспонденция, преговори и договорки. При интерес от Ваша страна и/или възникнали въпроси, моля да се обадите на мобилен:0878766445 Антон Йорданов. Курсовете по бизнес английски могат да бъдат провеждани както в школата така и във Вашия офис. Предлагаме Ви гъвкавост и гарантирана ефективност на обучението.

Очакваме ви!

Колаборативно обучение

Колаборативният тип обучение и създаването на учеща общност са две взаимно свързани понятия. Съвместните дейности, предвидени в един колаборативен сценарий на курсовете по английски език в Сливен са ключов фактор, подпомагащ възникването на учеща общност. Стремежът ни е да условия за обща работа с обща цел. Основните принципи в обучението по английски в школата са комуникацията и съвместната работа в екип или в група. Вярваме че създаването на учеща общност в рамките на едно колаборативно обучение е индикатор за успеха на това обучение. Включването и равното участие на всички учащи в контекста на нашите курсове по английски е наш основен приоритет. Ние насърчаваме учениците да демонстрират и развиват не само творческия си потенциал, но и техните трансверсални умения като например: работа в екип, свободна комуникация, и взаимодействие с техни връстници от цял свят, правилно и грамотно търсене на необходимата им информация.

Оферта

На вниманието на учениците от 10клас.

Предлагаме Ви обучение по Английски език с учебници на издателство Pearson Longman. Курсът ще акцентира върху повишаване на езиковата Ви култура и по-свободното изразяване на Вашите идеи и мнения, както писмено така и говоримо. Целта ни е да създадем учеща общност от интелигентни, иновативни и креативни личности. При възникнал интерес и/или въпроси от ваша страна, моля да се свържете с нас на посочения телефон за връзка.

Поздрави,

Очакваме ви!

Многоезичие

Липсата на езикови компетентности е една от основните пречки за участие на младите хора европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта. Предвидените възможности, на курсовете по английски в Сливен имат за цел предоставяне на езикова подкрепа на ученици и възрастни, които желаят да се възползват от свободата си да пътуват, учат и работят в чужбина. Курсовете по английски в Сливен са адресирани към тези, които желаят не само да придобият нови езикови познания, но също така и да ги усъвършенстват. Сертификатите които ще получите се издават от Англия безсрочни и валидни в целия свят.

За повече информация, моля обадете се на посочения телефон.

Очакваме Ви!

Изпитни дати

март 2020

за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 19 февруари                                           

Период за провеждане на устен изпит
 14 – 28 март          

Дата за провеждане на писмен изпит
 28 март 

май 2020

за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 15 април                                           

Период за провеждане на устен изпит
 09 – 23 май          

Дата за провеждане на писмен изпит
 23 май 

юни 2020 

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 13 май                                           

Период за провеждане на устен изпит
 06 – 20 юни          

Дата за провеждане на писмен изпит
 20 юни 

октомври 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 02 септември                                           

Период за провеждане на устен изпит
 26 септември – 10 октомври          

Дата за провеждане на писмен изпит
 10 октомври 

ноември 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 07 октомври                                           

Период за провеждане на устен изпит
 31 октомври – 14 ноември          

Дата за провеждане на писмен изпит
 14 ноември 

декември 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 04 ноември                                           

Период за провеждане на устен изпит
 28 ноември – 12 декември          

Дата за провеждане на писмен изпит
 12 декември 

*Моля отбележете, че за закъсняла регистрация, след обявеният краен срок се заплаща допълнителна такса.

За регистрация и допълнителна информация, можете да се обърнете към нашите Изпитни центрове.


http://pte-bulgaria.com/izpitni-dati

Цени на изпити за сертификат

Писмен + устен изпит Цена в лв.
Pearson Test of English Young Learners 
Firstwords 150,00
Springboard 152,00
Quickmarch 154,00
Breakthrough 154,00
Pearson Test of English General
Level A1 220,00
Level 1 245,00
Level 2 255,00
Level 3 381,00
Level 4 397,00
Level 5 418,00
Pearson Test of English Academic
Computer based written and oral exam$ 220 USD

http://pte-bulgaria.com/ceni

http://pte-bulgaria.com/ceni

Комуникативна компетентност

„Комуникативната компетентност“ е част от изследванията в областта на чуждоезиковото обучение от около четири десетилетия като репрезентативен на по-ранния лингвистичен конструкт – езикова способност, свързан с езиковата педагогика и
приложната лингвистика. Терминът в най-общ смисъл означава способността на индивида да установява и поддържа контакти с хората, както и социално-ориентираното му поведение. Първата употреба на термина се приписва на антрополога лингвист Дел Хаймс (1967). Постепенно понятието бива изяснявано, доуплътнявано и доразвивано, като лингвистът смята, че към „езиковата компетентност“ (правилата за системата от звукове, комбинирането им в морфеми и изграждането на изречения) трябва да се отчита „социолингвистичната компетентност“ (подходящата употреба на езика в контекст), като настоява, че езиковите структури са зависими от контекста.

Курс по разговорен английски за възрастни

Събираме група за разговорен английски за възрастни. Подходящо е за хора на които им трябва за пътувания, бизнес срещи или за служебна комуникация. При записани 5 души обучението започва.

Модерен подход в педагогиката

Ключът към успеха е да бъдеш предразположен да помагаш. Хубавото е че това може да се научи. Учителите са хора които винаги се опитват да се самоусъвършенстват и да дават най-доброто от себе си, за да научат своите ученици на полезни за тях знания и умения. Всичко това зависи от желанието на учителите да учат. Самоусъвършенстването е процес обвързан с постоянно учене, съпричастност и грижа към другите и настояване въпреки всички и всичко. Съпричастността е основата на успеха в педагогиката. Тя се дели на три вида: познавателна съпричастност, емоционална съпричастност, загриженост, всяка от които включва отделна група от мозъчната верига.
1. Познавателна(когнитивна) съпричастност- отнася се до разбирането на това как хората мислят, какви са техните възприятия за света и останалите, какви са техните модели и т.н. Разбирайки всичко това учителят „облича“ информацията която трябва да предаде на ученика с думи, които най-лесно биват разбрани от ученикът.
2. Емоционалната съпричастност- отнася се до връзката на учител и ученик/ци на ментално ниво. По-този начин учителят оценява и усеща емоционалното състояние на ученикът в различните моменти, което придава задълбоченост на отношенията им , от която ученикът се чувства по- спокоен, което от своя страна води до по добри резултати в представянето му/и.
Първите два вида са важни, защото те са ключът към сближаване с всички хора като цяло. Третият вид съпричастност се нарича загриженост.
3. Загриженост- отнася се до самият акт на съпричастност. Реални действия ориентирани към учениците, грижата на педагогът към нейните или неговите ученици. Любезното и сърдечно отношение на педагозите винаги се радва на одобрение от страна на ученици и родители. Учениците възприемат този маниер на добрина, сърдечност и загриженост към другите. Класна стая с такава атмосфера дава по- голям стимул на учителите да работят, както и повече стимул на учениците да учат.
За записване и курсове по английски език в Сливен, се обадете на предоставения телефон. Благодаря предварително.