МЕТОДИКА

 1. На първо място тук залагаме високи очаквания от учениците;
 2. Утвърждаваме ежедневна рутина;
 3. Постоянно и без прекъсване повишаваме квалификацията си;
 4. Прилагане таксономията на Блум като се обръща специално внимание на анализа и синтеза на новите знания от самите ученици и последващото им прилагане в различните ситуации;
 5. Разнообразие от учебници, помагала и материали, като по този начин учениците имат предимство да ползват повече учебни системи и източници на информация;
 6. Обръщаме персонално внимание на всеки ученик,
 7. Поощряваме творческите способности на учениците и им помагаме да ги развиват посредством писмени задачи и занимания;
 8. Позитивната и забавна учебна атмосфера е задължителна в класната стая, защото опитът показва, че такъв тип атмосфера е далеч по- ефективна;
 9. Разширяваме познанията и общата култура, чрез задачи за самостоятелна работа които включват изследвания и намиране на информация по ежедневни, културни, обществени, и научни теми;
 10. Информираме учениците за новостите в обществения живот и обсъждаме възможностите им за по- успешно и ефективно социално включване;
 11. Следим за правилното и навременно изпълнение на всички задачи, и пропорционалното усъвършенстване на английският на всеки ученик;
 12.  Насърчаваме сътрудничеството между учениците, като по-този начин ги научаваме на уважение и работа в екип.
Please follow and like us:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *