Онлайн обучение по английски

Предимствата които се предлагат при нас са следните:
– Заниманията се провеждат в удобството на Вашия собствен дом и в удобно за Вас време;
– Обучение по всички нива от A1 до C2, както и Business English;
– Съобразено с Вашите специфични изисквания и нужди учебно съдържание и терминология;
– Засилена и комплексна подготовка по разговорен английски;
– Приятна и защитена виртуална среда;
– Дискутиране и дебатиране върху теми представляващи интерес за учениците;
– Подготовка за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти;
– Подготовка за изпит за сертификат;
– Повишаване на общата култура и езикова компетентност на учениците;
– Усъвършенстване на писмените умения.
За допълнителна информация, можете да се свържете на мобилен: 0878766445.Оставаме на Ваше разположение.
Благодарим за отделеното време и проявения интерес.
Поздрави,

Please follow and like us:

Обявление

Уважаеми ученици!
Във връзка с началото на новата учебна година Ви уведомяваме че ще предоставяме обучение по английски език, както в дистанционна форма, така и в присъствена. Ще бъдат спазвани безкомпромисно всички въведени противоепидемични мерки. За допълнителна информация, моля да се свържете на телефон 0878766445. Благодарим Ви, че отделихте време да разгледате нашата обява. И нека запомним- без образование няма напредък.

Please follow and like us:

Групово онлайн обучение за ученици

Предлагаме на вниманието на ученици и родители възможността да се запишете за дистанционно обучение в група. Предимството на този вид обучение е че учебният процес се организира и преминава в изцяло дигитална среда. Което подпомага не само усвояването на английски език но и усъвършенстване уменията на учениците при използването на дигитални средства. Така те стават по подготвени по отношение на неизбежно настъпващата дигитализация не само в образователната но и в професионалната сфера. Благодаря че отделихте време, за да разгледате нашето предложение!

Please follow and like us:

Онлайн фирмено обучение

Предлагаме на Вашето внимание фирмени обучения съобразени със спецификата на Вашия бизнес и изискванията на Вашите служители. Характеристиките на обучението при нас са следните:

  • Високо-академично ниво на обучение;
  • Индивидуален за всяка фирма план на обучение съобразени с конкретните нужди на фирмата по отношение на терминология, писмена и вербална комуникация;
  • Поощряваме свободното изразяване и окуражаваме Вашия екип да задава въпроси които ги интересуват;
  • 100% дистанционно обучение;
  • повишаване Вашите езикови и комуникационни компетентности и придобиване на самочувствие необходимо за работа в мултинационална среда;
  • широк спектър от интерактивни занимания целящи бързото усвояване и прилагане на научените от Вас нови знания и умения.

Please follow and like us:

Курсове по английски в Сливен

На вниманието на всички заинтересовани ученици.

Школата предлага обучение по английски по всички нива в град Сливен. Предимствата които предлагаме са: гъвкаво и адекватно обучение и работно време, фокус към индивидуалните нужди на учениците, усъвършенстване на езиковите способности(писмено и говоримо), уроците се провеждат в приятен кабинет оборудван с всичко необходимо за Вашето обучение, възможност за получаване на безсрочен и международно признат сертификат за всички нива. При интерес и запитване от Ваша страна, може да се свържете на посочените контакти.

Please follow and like us:

Дистанционно обучение

На вниманието на всички заинтересувани ученици и студенти.

Предлагаме Ви онлайн обучение по английски език. Обучението се провежда в специални виртуални класни стаи в няколко платформи. Достъпът за които ще получите, когато заявите желанието си да се включите в онлайн обучението. Курсовете включват упражнения, които развиват Вашите компетентности при четене, слушане, писане и говорене по всички нива на английския език. С нетърпение очакваме да изтече срокът на извънредното положение и да продължим курсовете на място в школата. Разбира се и след това всички участници в курсовете по англиски в Сливен, ще продължат да имат свободен достъп до електронните ресурси и материали.

Please follow and like us:

Обучения по английски на фирми

Предлагаме обучения по бизнес английски на фирми, организации, ведомства и други заинтересовани лица и структури, които желаят да повишат езиковата си компетентност и да бъдат по- конкурентноспособн на търговските и промишлени пазари. Курсът включва изучаване на специфична терминология, усъвършенстване на вашите комуникативни умения, особено при водене на бизнес кореспонденция, преговори и договорки. При интерес от Ваша страна и/или възникнали въпроси, моля да се обадите на мобилен:0878766445 Антон Йорданов. Курсовете по бизнес английски могат да бъдат провеждани както в школата така и във Вашия офис. Предлагаме Ви гъвкавост и гарантирана ефективност на обучението.

Очакваме ви!

Please follow and like us:

Колаборативно обучение

Колаборативният тип обучение и създаването на учеща общност са две взаимно свързани понятия. Съвместните дейности, предвидени в един колаборативен сценарий на курсовете по английски език в Сливен са ключов фактор, подпомагащ възникването на учеща общност. Стремежът ни е да условия за обща работа с обща цел. Основните принципи в обучението по английски в школата са комуникацията и съвместната работа в екип или в група. Вярваме че създаването на учеща общност в рамките на едно колаборативно обучение е индикатор за успеха на това обучение. Включването и равното участие на всички учащи в контекста на нашите курсове по английски е наш основен приоритет. Ние насърчаваме учениците да демонстрират и развиват не само творческия си потенциал, но и техните трансверсални умения като например: работа в екип, свободна комуникация, и взаимодействие с техни връстници от цял свят, правилно и грамотно търсене на необходимата им информация.

Please follow and like us:

Оферта

На вниманието на учениците от 10клас.

Предлагаме Ви обучение по Английски език с учебници на издателство Pearson Longman. Курсът ще акцентира върху повишаване на езиковата Ви култура и по-свободното изразяване на Вашите идеи и мнения, както писмено така и говоримо. Целта ни е да създадем учеща общност от интелигентни, иновативни и креативни личности. При възникнал интерес и/или въпроси от ваша страна, моля да се свържете с нас на посочения телефон за връзка.

Поздрави,

Очакваме ви!

Please follow and like us:

Многоезичие

Липсата на езикови компетентности е една от основните пречки за участие на младите хора европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта. Предвидените възможности, на курсовете по английски в Сливен имат за цел предоставяне на езикова подкрепа на ученици и възрастни, които желаят да се възползват от свободата си да пътуват, учат и работят в чужбина. Курсовете по английски в Сливен са адресирани към тези, които желаят не само да придобият нови езикови познания, но също така и да ги усъвършенстват. Сертификатите които ще получите се издават от Англия безсрочни и валидни в целия свят.

За повече информация, моля обадете се на посочения телефон.

Очакваме Ви!

Please follow and like us: