Оферта

На вниманието на учениците от 10клас.

Предлагаме Ви обучение по Английски език с учебници на издателство Pearson Longman. Курсът ще акцентира върху повишаване на езиковата Ви култура и по-свободното изразяване на Вашите идеи и мнения, както писмено така и говоримо. Целта ни е да създадем учеща общност от интелигентни, иновативни и креативни личности. При възникнал интерес и/или въпроси от ваша страна, моля да се свържете с нас на посочения телефон за връзка.

Поздрави,

Очакваме ви!

Многоезичие

Липсата на езикови компетентности е една от основните пречки за участие на младите хора европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта. Предвидените възможности, на курсовете по английски в Сливен имат за цел предоставяне на езикова подкрепа на ученици и възрастни, които желаят да се възползват от свободата си да пътуват, учат и работят в чужбина. Курсовете по английски в Сливен са адресирани към тези, които желаят не само да придобият нови езикови познания, но също така и да ги усъвършенстват. Сертификатите които ще получите се издават от Англия безсрочни и валидни в целия свят.

За повече информация, моля обадете се на посочения телефон.

Очакваме Ви!

Изпитни дати

март 2020

за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 19 февруари                                           

Период за провеждане на устен изпит
 14 – 28 март          

Дата за провеждане на писмен изпит
 28 март 


май 2020

за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 15 април                                           

Период за провеждане на устен изпит
 09 – 23 май          

Дата за провеждане на писмен изпит
 23 май 


юни 2020 

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 13 май                                           

Период за провеждане на устен изпит
 06 – 20 юни          

Дата за провеждане на писмен изпит
 20 юни 


октомври 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 02 септември                                           

Период за провеждане на устен изпит
 26 септември – 10 октомври          

Дата за провеждане на писмен изпит
 10 октомври 


ноември 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 07 октомври                                           

Период за провеждане на устен изпит
 31 октомври – 14 ноември          

Дата за провеждане на писмен изпит
 14 ноември 


декември 2020

 за всички нива на PTE Young Learners и PTE General


Краен срок за регистрация
 04 ноември                                           

Период за провеждане на устен изпит
 28 ноември – 12 декември          

Дата за провеждане на писмен изпит
 12 декември 


*Моля отбележете, че за закъсняла регистрация, след обявеният краен срок се заплаща допълнителна такса.

За регистрация и допълнителна информация, можете да се обърнете към нашите Изпитни центрове.

http://pte-bulgaria.com/izpitni-dati

Цени на изпити за сертификат

Писмен + устен изпит  Цена в лв.
Pearson Test of English Young Learners 
Firstwords  150,00
Springboard  152,00
Quickmarch  154,00
Breakthrough  154,00
Pearson Test of English General
Level A1  220,00
Level 1  245,00
Level 2  255,00
Level 3  381,00
Level 4  397,00
Level 5  418,00
Pearson Test of English Academic
Computer based written and oral exam $ 220 USD

http://pte-bulgaria.com/ceni

http://pte-bulgaria.com/ceni

Комуникативна компетентност

„Комуникативната компетентност“ е част от изследванията в областта на чуждоезиковото обучение от около четири десетилетия като репрезентативен на по-ранния лингвистичен конструкт – езикова способност, свързан с езиковата педагогика и
приложната лингвистика. Терминът в най-общ смисъл означава способността на индивида да установява и поддържа контакти с хората, както и социално-ориентираното му поведение. Първата употреба на термина се приписва на антрополога лингвист Дел Хаймс (1967). Постепенно понятието бива изяснявано, доуплътнявано и доразвивано, като лингвистът смята, че към „езиковата компетентност“ (правилата за системата от звукове, комбинирането им в морфеми и изграждането на изречения) трябва да се отчита „социолингвистичната компетентност“ (подходящата употреба на езика в контекст), като настоява, че езиковите структури са зависими от контекста.

Курс по разговорен английски за възрастни

Събираме група за разговорен английски за възрастни. Подходящо е за хора на които им трябва за пътувания, бизнес срещи или за служебна комуникация. При записани 5 души обучението започва.

Модерен подход в педагогиката

Ключът към успеха е да бъдеш предразположен да помагаш. Хубавото е че това може да се научи. Учителите са хора които винаги се опитват да се самоусъвършенстват и да дават най-доброто от себе си, за да научат своите ученици на полезни за тях знания и умения. Всичко това зависи от желанието на учителите да учат. Самоусъвършенстването е процес обвързан с постоянно учене, съпричастност и грижа към другите и настояване въпреки всички и всичко. Съпричастността е основата на успеха в педагогиката. Тя се дели на три вида: познавателна съпричастност, емоционална съпричастност, загриженост, всяка от които включва отделна група от мозъчната верига.
1. Познавателна(когнитивна) съпричастност- отнася се до разбирането на това как хората мислят, какви са техните възприятия за света и останалите, какви са техните модели и т.н. Разбирайки всичко това учителят „облича“ информацията която трябва да предаде на ученика с думи, които най-лесно биват разбрани от ученикът.
2. Емоционалната съпричастност- отнася се до връзката на учител и ученик/ци на ментално ниво. По-този начин учителят оценява и усеща емоционалното състояние на ученикът в различните моменти, което придава задълбоченост на отношенията им , от която ученикът се чувства по- спокоен, което от своя страна води до по добри резултати в представянето му/и.
Първите два вида са важни, защото те са ключът към сближаване с всички хора като цяло. Третият вид съпричастност се нарича загриженост.
3. Загриженост- отнася се до самият акт на съпричастност. Реални действия ориентирани към учениците, грижата на педагогът към нейните или неговите ученици. Любезното и сърдечно отношение на педагозите винаги се радва на одобрение от страна на ученици и родители. Учениците възприемат този маниер на добрина, сърдечност и загриженост към другите. Класна стая с такава атмосфера дава по- голям стимул на учителите да работят, както и повече стимул на учениците да учат.
За записване и курсове по английски език в Сливен, се обадете на предоставения телефон. Благодаря предварително.

Езикова култура

Вероятно си задавате въпросите „Защо да изучавам чужд език“ или „Защо ми е да чета книги и да пиша“. От доста години в нашето общество битува мнението,че ученето, четенето, писането и други занимания изискващи мисловна дейност не са предпоставка за успех. Промяната в ценностите на хората, доведе и до понижаване на езиковата им култура. Бяха въведени различни символи с които се изместиха правилните начини на изразяване. Изучаването и правилното изразяване на собствения ни, както и на чужд език е един от най-лесните начини да подобрим уменията си при общуване, да успеем да получим и предадем полезна за нас информация, която може да ни вдъхнови да постигнем нещо повече в живота си. Изучаването и курсовете по английски език ни помага да черпим информация от източници от целия свят. Имайки достъп и разбирайки тези безкрайни източници, ние имаме предимство и сме една крачка пред останалите, което е предпоставка за обществен, личностен, духовен и икономически растеж. Курсове по английски език в Сливен могат да бъдат посещавани не само от ученици и студенти, но и от възрастни, които се стремят към самоусъвършенстване и развитие. Езиковата култура се гради и развива през целия ни живот. Започва още в най-ранна детска възраст и продължава до дълбоки старини. Древните са казали че който постоянно учи и се развива, той не остарява никога. Езиковата култура представлява тежка преграда в процеса на човешкото развитие, зависи само от нас , дали ще успеем да я преодолеем. Необходимите мерки са: четене, писане,постоянно любопитство и силно желание за лично и духовно усъвършенстване.

Честит първи учебен ден!

Английски езиков и изпитен център „Study English in Sliven“ поздравява всички ученици и студенти, и им желае успешна учебна и академична година!
Желаем здраве, дълголетие и стоманени нерви на всички учители, преподаватели, и родители!

Уроци за напреднали 20

Обща таблица на глаголните времена в английския. За курсове по английски език си запазете час по телефона.