МЕТОДИКА

 1. На първо място тук залагаме високи очаквания от учениците;
 2. Утвърждаваме ежедневна рутина;
 3. Постоянно и без прекъсване повишаваме квалификацията си;
 4. Прилагане таксономията на Блум като се обръща специално внимание на анализа и синтеза на новите знания от самите ученици и последващото им прилагане в различните ситуации;
 5. Разнообразие от учебници, помагала и материали, като по този начин учениците имат предимство да ползват повече учебни системи и източници на информация;
 6. Обръщаме персонално внимание на всеки ученик,
 7. Поощряваме творческите способности на учениците и им помагаме да ги развиват посредством писмени задачи и занимания;
 8. Позитивната и забавна учебна атмосфера е задължителна в класната стая, защото опитът показва, че такъв тип атмосфера е далеч по- ефективна;
 9. Разширяваме познанията и общата култура, чрез задачи за самостоятелна работа които включват изследвания и намиране на информация по ежедневни, културни, обществени, и научни теми;
 10. Информираме учениците за новостите в обществения живот и обсъждаме възможностите им за по- успешно и ефективно социално включване;
 11. Следим за правилното и навременно изпълнение на всички задачи, и пропорционалното усъвършенстване на английският на всеки ученик;
 12.  Насърчаваме сътрудничеството между учениците, като по-този начин ги научаваме на уважение и работа в екип.

Толерантност и съпричастност

Съвсем в духа на модерното, напоследък приобщаващо образование и вечно валидните човешки ценности, школата е ориентирана към нуждите на отделният ученик и упражненията му/и в тази посока. Също така децата биват окуражавани да си помагат едно на друго, което не само им помага да овладеят материала по-бързо, но и създава дух на единство и взаимопомощ.Приучава ги на толерантно отношение към другите и повишава тяхната култура, толерантност, съпричастност и самокритика. Все качества, които са полезни и липсващи в съвременното общество. Възпитанието на тези качества у децата, както и задълбоченото научаване на английски език, дава на децата реален шанс за успешната им бъдеща реализация като хора и професионалисти.

Поздравителен адрес

Английски езиков център“ Study English in Sliven“ честити и поздравява всички деца за 01.06! Пожелавам Ви веселби, безкрайни игри и забавления. Носете само гордост и радост на себе си, и на родителите си!

Изпитни сесии

Имам удоволствието да Ви съобщя, че през Ноември и Декември, в центърът, ще се провеждат изпитни сесии към академична асоциация „Pearson“. Сесията ще обхваща PTE Young Learners и PTE General. След успешно премината сесия, участниците получават безсрочни сертификати,по съответното ниво, на английски. Сесиите се провеждат в английски езиков център „Study English in Sliven“, като писмената част се изпраща за проверка в Англия, където специалисти ги оценяват , устният изпит се провежда от преподавателя, в школата. След успешно издържани писмена и устна сесия, сертификатът се изпраща от Англия и се връчва на изпитваният. За курсове по английски език си запазете час по телефона.

Резюме

Това е най- новата школа по английски език в град Сливен, която предлага обучение по английски език и единствено тук можете да се запишете и явите на изпит, за международно признат сертификат на академична асоциация „Pearson“
Сертификатите на асоциацията са безсрочни и се радват на международно признание. Подходящи са за кандидат-студенти, служители и всякакъв род специалисти, с амбиция към кариерно, и личностно развитие. За по-малките ученици , разполагаме с интересни и забавни методики за по-бързо научаване на говорим и писмен английски. Най- малките също могат да получат действителен сертификат от Асоциация “ Pearson“. Изпитни сесии, за всички се провеждат два пъти годишно през май-юни, както и ноември-декември.